Hlavní technické údaje

Tepelný výkon: 11 MW
Elektrický výkon: 2 MW
Roční prodej tepla: 43 000 GJ
Délka teplovodů: 5 km
Teplonosné médium: teplá voda 90/55 °C
Způsob rozvodu tepla: 2 trubkové předizolované potrubí

Většina provozu je automatizovaná a na směnu je přítomen vždy jen jeden pracovník.

Naše společnost má 5 stálých zaměstnanců.


Hlavní finanční údaje

kancelář

Základní kapitál: 34 milionů Kč
Roční tržby za teplo: 20 milionů Kč
Roční tržby za elektřinu: 15 milionů Kč

Kontaktní formulář