O společnosti

Novoměstská teplárenská a.s. byla založena jako společný podnik města Nové Město na Moravě a norské společnosti Cogen ASA v r. 1997 za účelem vybudování nové soustavy centrálního zásobování teplem v Novém Městě na Moravě. Vyrábíme teplo pro obytnou i komerční sféru v Novém Městě na Moravě a elektřinu, kterou prodáváme do sítě vysokého napětí. Zákaznickou síť průběžně rozšiřujeme. Jako palivo používáme zemní plyn, využití biomasy nám zatím nevychází především ekonomicky vhodné, avšak stále sledujeme trendy i v oblasti alternativních energií. Nové Město na Moravě tak získalo univerzální soustavu vytápění s životností nejméně 50 let a variabilním zdrojem tepla, v němž můžeme instalovat i další zařízení Jsme držiteli licencí na výrobu tepla i elektřiny.

Vybudování nového systému výroby a rozvodu tepla zcela zásadně snížilo či dokonce odstranilo škodlivé, rakovinotvorné zplodiny, vzniklé nedokonalým spalováním hnědého uhlí. Porovnání hladiny emisí před vybudováním nové soustavy je nejlépe vidět na přiložených grafech a rovněž na fotografii pořízené jedním místním občanem v zimě r. 1996.

Kontaktní formulář