Historie

Do roku 1998 bylo vytápění v Novém Městě na Moravě zajišťováno hlavní výtopnou a cca 7 domovními nebo blokovými kotelnami na hnědé uhlí, případně na jiná tuhá paliva. Systém rozvodu tepla a ohřevu teplé užitkové vody byl různý, od páry po teplou vodu. Většina těchto zdrojů pocházela ze 60. let 20. století a investice do oprav anebo modernizace těchto zdrojů a rozvodů tepla byly mizivé a nestačily ani na jejich obnovu. Proto město Nové Město na Moravě uspořádalo v r. 1996 výběrové řízení na řešení situace v oblasti zásobování teplem, z něhož byla vybrána norská společnost Cogen ASA. Ta rovněž zajistila financování celého záměru ze svého základního kapitálu. V r. 1997 byly zpracovány projekty a zahájena výstavba nových rozvodů a nového zdroje. Počátkem června r. 1998 bylo provedeno odpojení odběrných míst od stávajících rozvodů a připojení na novou teplovodní soustavu. Budovy byly mezitím vybaveny novými domovními předávacími stanicemi na topení a ohřev teplé užitkové vody. Současně byla uvedena do provozu přebudovaná výtopna, vybavená zpočátku jen plynovými kotli o celkovém výkonu 11MW.

Ze starého systému a zařízení tedy nebylo použito nic, kromě základní budovy staré výtopny. Toto řešení bylo sice náročnější na vstupní investici, ovšem vyhnuli jsme se různým polovičatým řešením a především ztrátám, které u starých zařízení byly opravdu mimořádné a především byly nesporně v havarijním stavu. Původní budova výtopny byla kompletně zrekonstruována a přizpůsobena nové technologii.

Po několikaletém pečlivém měření a vyhodnocování trhu a odběru tepla vedení společnosti rozhodlo v r. 2003 o rozšíření zařízení výtopny o zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, tzv. kogeneraci, čímž byl splněn i úvodní záměr investorů a města. V r. 2004 byly zpracovány projekty a v září téhož roku bylo zařízení řádně uvedeno do provozu.

Kontaktní formulář