Aktuality a oznámení

1. prosince 2023

Nový ceník

Oznamujeme, že od 1.1.2024 bude v platnosti nový ceník s aktuální sazbou 12% DPH.

3. října 2023

Nový ceník

Oznamujeme, že od 1.11.2023 bude v platnosti nový ceník.

28. listopadu 2022

Plánovaná odstávka

Společnost E.GD a.s. nás informovala, že v pátek 2.12. mezi 9:30 a 13:30 dojde z jejich strany k odstávce trafostanice v těsné blízkosti naší teplárny, díky čemuž nebudeme moci v tomto časovém okně teplo dodávat. Věříme, že konečný výpadek nebude trvat tak dlouho, jak je předem avizováno.

3. října 2022

Nový ceník

Oznamujeme, že od 1.11.2022 bude v platnosti nový ceník.

O nás

Novoměstská teplárenská a.s. je energetická společnost s tradicí od roku 1997. V současnosti nabízíme komplexní služby na poli výroby a dodávek tepla a s tím související servisní a revizní činnost. Hledáme pro Vás řešení, které Vám přinese nejenom úspory za energie, ale také vysoký komfort díky tomu, že se o vše postaráme.

Působíme v Novém Městě na Moravě a v současnosti disponujeme portfoliem přes 1.000 domácností. Vytápíme také Novoměstské lázně, sportovní halu, vzdělávací instituce a řadu dalších městských budov a firem. Celkem vyrábíme kolem 45.000 GJ za rok, které distribuujeme teplovodním potrubím o délce přes 5 km. Průběžně připojujeme nové zákazníky.

Do roku 2021 jsme také provozovali kogenerační jednotky, kterými jsme vyráběli elektrickou energii, již jsme prodávali do vysokonapěťové sítě. Z důvodu technického stavu zařízení nyní kogeneraci neprovozujeme a pro rok 2023 jsme rozhodli o přechodu ze zemního plynu na recyklovaný topný olej, který je cenově příznivější a zároveň bude sloužit jako jistota v případě, že by během topné sezóny nastal nedostatek zemního plynu.

Zároveň v současné turbulentní době hledáme ve spolupráci s městem dlouhodobé řešení nejenom pro naše stávající zákazníky, ale i ostatní v okolí.

Historie

Do roku 1998 bylo vytápění v Novém Městě na Moravě zajišťováno hlavní výtopnou a cca 7 domovními nebo blokovými kotelnami na hnědé uhlí, případně na jiná tuhá paliva. Systém rozvodu tepla a ohřevu teplé užitkové vody byl různý, od páry po teplou vodu. Většina těchto zdrojů pocházela ze 60. let 20. století. V roce 1996 uspořádalo město Nové Město na Moravě výběrové řízení na řešení situace v oblasti zásobování teplem, z něhož byla vybrána norská společnost Cogen ASA. V roce 1997 přešly aktiva norské společnosti na české společnosti Cogen CZ a.s. a Novoměstská teplárenská a.s., přičemž první společnost vlastnila technologie a druhá společnost vlastnila rozvody tepla a vystupovala vůči zákazníkům. Zatímco Cogen CZ a.s. byl vlastněn zcela norskou společností Concilium AS, Novoměstská teplárenská a.s. byla spoluvlastněná městem Nové Město na Moravě.

V roce 1997 byly také zpracovány projekty a zahájena výstavba nových rozvodů a nového zdroje. Počátkem června roku 1998 bylo provedeno odpojení odběrných míst od stávajících rozvodů a připojení na novou teplovodní soustavu. Budovy byly mezitím vybaveny novými domovními předávacími stanicemi na topení a ohřev teplé užitkové vody. Současně byla uvedena do provozu přebudovaná výtopna, vybavená zpočátku jen plynovými kotli o celkovém výkonu 11MW. V roce 2003 vedení společnosti o rozšíření zařízení výtopny o zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, kogeneraci. V r. 2004 byly zpracovány projekty a v září téhož roku bylo zařízení řádně uvedeno do provozu.

Během let došlo k opakovanému navyšování základního kapitálu Novoměstské teplárenské a.s., na kterém se město nepodílelo. Následkem těchto transakcí se z města stal minoritní akcionář v Novoměstské teplárenské a.s..

Na podzim roku 2021 koupil majoritní podíl v obou společnostech pan Ondřej Pekárek, který od té doby řídí veškeré operace společně s vedením norské společností Concilium AS.

Ceník

Zde si můžete stáhnout aktuální ceník na dodávku tepelné energie:

Ceník platný od 1.1.2022 Ceník platný od 1.11.2022 Ceník platný od 1.11.2023 Ceník platný od 1.1.2024

Kontakt

Základní údaje o společnosti

Novoměstská teplárenská a.s.

Hornická 973

592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 25335057

DIČ: CZ25335057

Kancelář společnosti

Dispečink non-stop

telefony: 566 617 004, 775 617 004, 775 617 002

fax: 566 617 274

e-mail:  energetik@nmnm-teplarna.cz

Obchodní vedení firmy

Ondřej Pekárek, MSc. - Předseda představenstva

telefon: +420 776 533 104